2010-12-20

El TAV es impagable. AHT ordainezina da

Con el espiritu desobediente de Mugitu! hemos colocado cien mil multas simuladas, tanto en Nafarroa como en el resto de Euskal Herria, para denunciar el desmesurado gasto que supone la construcción del Tren de Alta Velocidad.
Esta mañana hemos informado de esta acción en Pamplona (ver comunicado) frente a la Hacienda Foral mientras un ejecutivo necesitado de TAV mantenía en forma su prisa haciendo spinning. Al mismo tiempo Zapatero y Patxi Lopez se quejaban de que los gastos del TAV les dejan en pañales. Ante una pancarta que decía "El TAV es Impagable" varios agentes de la OTAV repartían multas y hacían estas declaraciones en Bilbao, frente a la Agencia Tributaria. Las multas son falsas pero lo que nos están haciendo pagar por el TAV es real. (Fotos)

Larunbatean, hilak 18, AHTak dakarren neurrigabeko gastu ekonomikoa salatzeko Hego Euskal Herri osoan 100.000 mila sasi-isun banatu genituen. Isunak faltsuak baina AHTa egiteko ordainarazten gaituztena egia.
Isunaren formatua erabili dugu herritarrak AHTak zuzen-zuzenean eragiten diela konturatu daitezen. Zentzu horretan, Isunek poltsikoari egiten dioten mina eta duten kutsu inposatzailea ezin argigarriagoa egin zaigu AHTaren benetako kutsua azalarazteko. Beti presaka dabilen exekutiboaz barre eginez azaldu dugu isunen ekintza Iruñean, eta Bilbon ere azalpenak eman dituzte isunak jarri dituzten gure agenteek, Zapatero eta Lopez lehendakaria AHTaren gastuen ondorioz larru gorritan zeuden bitartean. (Argazkiak)

2010-12-18

Sanción impositiva. Motivo denuncia: circular a Alta Velocidad

Mugikortasun zaila
Departamento Foral de Movilidad y Transporte
EUSKARA - CASTELLANO

El Goberno Vasco y el Goberno Foral Navaro en una iniciativa conjunta sin precedentes se han visto obligados a extremar las sanciones impositivas para sufragar las obras del Tren de Alta Velocidad.

CONSIDERANDO

SE REQUIERE un aporte extra de al menos 4.790 euros por persona tal y como se les informó en la carta personalizada de 25 de abril de 2009.
La medida publicada en el Boletín Oficial de 31/06/2010 insta al Departamento de Transporte del Gobierno Vasco y al Departamento de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones del Gobierno Foral a comenzar con la recaudación del 2% de los 4.790 euros mediante una campaña de tráfico en la que se imponen sanciones de 95'80 euros per capita para circular a Alta Velocidad.


AMBOS GOBIERNOS SOMOS CONSCIENTES de que

PERO DESDE LA RESPONSABILIDAD
asumimos que es necesario mantener a flote el sector de la construcción o al menos retrasar su necesaria quiebra.
(al tiempo que lamentamos que la subcontratación de obreros con sueldos y convenios de sus pobres países de origen haya causado hasta el momento tres muertes).

'Ya nada volverá a ser como antes...este nivel de inversión no se puede mantener'
El Gobierno Vasco tomó nota de las declaraciones del Ministro de Fomento en mayo de 2010 sobre el dilema de las obras ejecutadas al 30, 40 ó 50%, que igual es mejor abandonarlas. Por ello, y ante la constatación de que ADIF ya ha racionalizado el gasto para el tramo Vitoria-Bilbao el Gobierno Vasco ha apostado por emplear todos los recursos disponibles en el ramal guipuzcoano que tiene encomendado, para asi superar cuanto antes ese umbral de obra construida que haga casi imposible su paralización a pesar de su inviabilidad económica. Consideramos que este objetivo justifica el destino de 275 millones de euros a la Y vasca aunque para ello haya que recortar 260 millones de euros de Osakidetza.

El Gobierno confía en que los vascos y las vascas comprenderán y aceptarán la conveniencia de esta campaña de sanciones impositivas y de otras medidas tomadas en la misma línea por el gobierno central como:
 • Subida del IVA del 16% al 18%,
 • Abaratamiento del despido,
 • Rebaja de prestaciones sanitarias,
 • Optimización del personal en educación,
 • Reducción de prestaciones de desempleo (incluidos los últimos 426 euros),
 • Privatización de AENA y ONLAE.

ESTAS MEDIDAS SON IMPRESCINDIBLES.
El gobierno insiste en que estas y las futuras medidas a adoptar como:
 • Privatización de empresas públicas (25 en Navarra)
 • Aplazamiento de la jubilación,

son imprescindibles no solo para responder a la exigencia por parte de la ciudadanía de circular a Alta Velocidad en TAV y en Autovías sino también para rescatar las concesiones de Autopistas de peaje no rentables (ya hemos evitado la quiebra del túnel de Artxanda aportando 65 millones de euros a través de la Diputación de Bizkaia) y para evitar la quiebra de las entidades financieras mediante la inyección ordenada de fondos.


RECAUDACION EJECUTIVA. VIA DE APREMIO
 • les guste o no a los contribuyentes y a las contribuyentes les haremos pagar la multa a menos que entre toda la ciudadanía hagan algo urgentemente para impedirlo,
 • si más allá de FORMULAR ALEGACIONES a la realización de esta infraestructura calificada como "de interés general para todo alto ejecutivo" osaran presentar una oposición efectiva recaerá sobre la ciudadanía todo el peso de la ley y el gobierno se reserva la potestad de utilizar el ejército como en los aeropuertos.


Departamentos de Movilidad y Transporte de los Gobernos Vasco y Foral

Zerga Isuna. Salaketa: Abiadura Handia

Mugikortasun zaila
Departamento Foral de Movilidad
EUSKARA - CASTELLANO

Eusko Jarlaritzak eta Nafaroako Gobernu Foralak aurrekaririk gabeko ekimena erabaki dute: isunak zabaltzera behartuta ikusi dira Abiadura Handiko Trenaren lanak ordaintzeko.

JAKINIK

BEHARREZKOA DA

biztanle bakoitzak aparteko 4.790 euro jartzea, 2009ko apirilaren 25ean igorritako gutun pertsonalizatuan informatu zitzaizun moduan.

Agintaritzaren Aldizkari Ofizialean 2010/06/31an kaleratutako neurriak Eusko Jarlaritzako Garraioaren Sailari eta Nafarroako Gobenuaren Herrilan, Garraio eta Komunikazio Sailari garraio kanpaina baten bitartez 4.790 euroen %2a jasotzea eskatzen diote zeinetan biztanle bakoitzari 95,80 eurotako isuna ezartzen zaion Abiadura Handian ibili ahal izateko.


GOBERNUAK BIAK JABETZEN GARA

BAINA ARDURAZ JOKATZEKO ASMOZ
eraikuntzaren sektorea mantentzea beharrezkoa dela konturatzen gara, edo behintzat, bere porrota ahalik eta gehien atzeratzea.
(aldi berean sentitzen dugu langileen azpikontratazioak, euren herrialde txirokoak diren soldata eta lan baldintzekin, momentuz ekarri dituen hiru hildakoak.)

“ezer ez da lehen modukoa izango... inbertsio maila hau ez dago mantentzerik”
Eusko Jaurlaritzak Sustapen Ministroa 2010eko maiatzan esandakoa aintzat hartu zituen, ezbaida batean gaudela, %30, %40 edo %50an eginda dauden azpiegituren lanak gelditu eta egindakoa galdu edo bukatzen tematu eta secula seculorum dirua galtzen jarraitu. Horregatik, eta ADIFek Gasteiz-Bilbo zatiaren gastua doitu duela egiaztatuta, Eusko Jaurlaritzak, Gipuzkoako zatian dituen baliabide guztiak erabiltzeko apustua egin du eraikitako obra kopurua, bideragarritasun ekonomiko ezagatik izango zen, proiektuaren paralizazioa ezinezkoa egingo lukeen muga gainditu ahal izateko. Gure ustetan, helburu honek azaltzen ditu euskal Yrako diren 275 miloi euroak nahiz eta horretarako osakidatzetik 260 miloi kendu behar izan dituzten.

Jarlaritzak isun kanpainaren egokitasuna ulertu eta onartuko dutela espero du eta baita ere gobernu zentralak ildo beretik doazen neurriak:
 • BEZaren %16tik %18ra igotzea.
 • Kaleraketaren merketzea
 • Osasun-prestazioen merketzea
 • Hezkuntza arloko langile kopuruaren murrizketa
 • Langabezien diru-laguntzen urritzea (azken 426 euroak barne)
 • AENA eta ONLAEren pribatizazioak.

NEURRI HAUEK EZINBESTEKOAK DIRA
Gobernuak tematzen da esaten neurri hauek eta etorkizunean hartuko diren neurriak hala nola:
 • Enpresa publikoen pribatizazioa (Nafarroan 25)
 • Jubilatzearen atzerapena

ezinbestekoak dira hiritarrak AHT eta autobideetan abiadura handian garraiatzeko duten exijentzia bermatzeko baina baita errentagarriak ez diren ordain-saridun autopistak erreskatatzeko ere (Bilboko Artxandako tunelak Bizkaiko Foru Aldundiaren 65 miloi euro behar izan ditu) zein erakunde finantziero handiei dirua emanez salbatzeko..

DIRU-BILKETA EXEKUTIBOA. PREMIAZKO BIDEA

 • gustuko izan edo ez, zergadun guztiei iauna ordainarazi egingo diegu herritar guztiek saihesteko berehala zeozer egiten ez badute.
 • goi exekutiboen onura orokorrekoa den azpiegitura honi HELEGITEAK AURKEZTETIK harago doan benetako oposaketa egitekotan legeak bere indar guztiarekin egingo die aurre herritarrei eta aireportuen aferan gertatu zen bezala, gobernuak ejerzitoa erabiltzeko eskumena erabiltzeko aukera bermatuta dauka.

Euskal eta Nafartar Gobernuen Garraio eta Mugikortasun zaila.

Miguel San Guijuela.

2010-12-01

Baionatik AHTren aurka Desobedientzia Zibila aldarri

Iparraldeko Bizi! taldeak banderola erraldoia zintzilikatu du Baionako herriko etxearen gainean diren estatuei.
«Ordezko planetarik ez dugu» adieraziz eta larrialdi klimatikoa aipatuz, Bizi!-k AHT-k eraginen duen desmasia ekologikoa salatu nahi izan du eta diren treinbideen modernizatzea defenditu du.
AHT: LURRAREN SUNTSIKETA... ABIADURA HAUNDIAN!