2010-12-20

El TAV es impagable. AHT ordainezina da

Con el espiritu desobediente de Mugitu! hemos colocado cien mil multas simuladas, tanto en Nafarroa como en el resto de Euskal Herria, para denunciar el desmesurado gasto que supone la construcción del Tren de Alta Velocidad.
Esta mañana hemos informado de esta acción en Pamplona (ver comunicado) frente a la Hacienda Foral mientras un ejecutivo necesitado de TAV mantenía en forma su prisa haciendo spinning. Al mismo tiempo Zapatero y Patxi Lopez se quejaban de que los gastos del TAV les dejan en pañales. Ante una pancarta que decía "El TAV es Impagable" varios agentes de la OTAV repartían multas y hacían estas declaraciones en Bilbao, frente a la Agencia Tributaria. Las multas son falsas pero lo que nos están haciendo pagar por el TAV es real. (Fotos)

Larunbatean, hilak 18, AHTak dakarren neurrigabeko gastu ekonomikoa salatzeko Hego Euskal Herri osoan 100.000 mila sasi-isun banatu genituen. Isunak faltsuak baina AHTa egiteko ordainarazten gaituztena egia.
Isunaren formatua erabili dugu herritarrak AHTak zuzen-zuzenean eragiten diela konturatu daitezen. Zentzu horretan, Isunek poltsikoari egiten dioten mina eta duten kutsu inposatzailea ezin argigarriagoa egin zaigu AHTaren benetako kutsua azalarazteko. Beti presaka dabilen exekutiboaz barre eginez azaldu dugu isunen ekintza Iruñean, eta Bilbon ere azalpenak eman dituzte isunak jarri dituzten gure agenteek, Zapatero eta Lopez lehendakaria AHTaren gastuen ondorioz larru gorritan zeuden bitartean. (Argazkiak)

2010-12-18

Sanción impositiva. Motivo denuncia: circular a Alta Velocidad

Mugikortasun zaila
Departamento Foral de Movilidad y Transporte
EUSKARA - CASTELLANO

El Goberno Vasco y el Goberno Foral Navaro en una iniciativa conjunta sin precedentes se han visto obligados a extremar las sanciones impositivas para sufragar las obras del Tren de Alta Velocidad.

CONSIDERANDO

SE REQUIERE un aporte extra de al menos 4.790 euros por persona tal y como se les informó en la carta personalizada de 25 de abril de 2009.
La medida publicada en el Boletín Oficial de 31/06/2010 insta al Departamento de Transporte del Gobierno Vasco y al Departamento de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones del Gobierno Foral a comenzar con la recaudación del 2% de los 4.790 euros mediante una campaña de tráfico en la que se imponen sanciones de 95'80 euros per capita para circular a Alta Velocidad.


AMBOS GOBIERNOS SOMOS CONSCIENTES de que

PERO DESDE LA RESPONSABILIDAD
asumimos que es necesario mantener a flote el sector de la construcción o al menos retrasar su necesaria quiebra.
(al tiempo que lamentamos que la subcontratación de obreros con sueldos y convenios de sus pobres países de origen haya causado hasta el momento tres muertes).

'Ya nada volverá a ser como antes...este nivel de inversión no se puede mantener'
El Gobierno Vasco tomó nota de las declaraciones del Ministro de Fomento en mayo de 2010 sobre el dilema de las obras ejecutadas al 30, 40 ó 50%, que igual es mejor abandonarlas. Por ello, y ante la constatación de que ADIF ya ha racionalizado el gasto para el tramo Vitoria-Bilbao el Gobierno Vasco ha apostado por emplear todos los recursos disponibles en el ramal guipuzcoano que tiene encomendado, para asi superar cuanto antes ese umbral de obra construida que haga casi imposible su paralización a pesar de su inviabilidad económica. Consideramos que este objetivo justifica el destino de 275 millones de euros a la Y vasca aunque para ello haya que recortar 260 millones de euros de Osakidetza.

El Gobierno confía en que los vascos y las vascas comprenderán y aceptarán la conveniencia de esta campaña de sanciones impositivas y de otras medidas tomadas en la misma línea por el gobierno central como:
 • Subida del IVA del 16% al 18%,
 • Abaratamiento del despido,
 • Rebaja de prestaciones sanitarias,
 • Optimización del personal en educación,
 • Reducción de prestaciones de desempleo (incluidos los últimos 426 euros),
 • Privatización de AENA y ONLAE.

ESTAS MEDIDAS SON IMPRESCINDIBLES.
El gobierno insiste en que estas y las futuras medidas a adoptar como:
 • Privatización de empresas públicas (25 en Navarra)
 • Aplazamiento de la jubilación,

son imprescindibles no solo para responder a la exigencia por parte de la ciudadanía de circular a Alta Velocidad en TAV y en Autovías sino también para rescatar las concesiones de Autopistas de peaje no rentables (ya hemos evitado la quiebra del túnel de Artxanda aportando 65 millones de euros a través de la Diputación de Bizkaia) y para evitar la quiebra de las entidades financieras mediante la inyección ordenada de fondos.


RECAUDACION EJECUTIVA. VIA DE APREMIO
 • les guste o no a los contribuyentes y a las contribuyentes les haremos pagar la multa a menos que entre toda la ciudadanía hagan algo urgentemente para impedirlo,
 • si más allá de FORMULAR ALEGACIONES a la realización de esta infraestructura calificada como "de interés general para todo alto ejecutivo" osaran presentar una oposición efectiva recaerá sobre la ciudadanía todo el peso de la ley y el gobierno se reserva la potestad de utilizar el ejército como en los aeropuertos.


Departamentos de Movilidad y Transporte de los Gobernos Vasco y Foral

Zerga Isuna. Salaketa: Abiadura Handia

Mugikortasun zaila
Departamento Foral de Movilidad
EUSKARA - CASTELLANO

Eusko Jarlaritzak eta Nafaroako Gobernu Foralak aurrekaririk gabeko ekimena erabaki dute: isunak zabaltzera behartuta ikusi dira Abiadura Handiko Trenaren lanak ordaintzeko.

JAKINIK

BEHARREZKOA DA

biztanle bakoitzak aparteko 4.790 euro jartzea, 2009ko apirilaren 25ean igorritako gutun pertsonalizatuan informatu zitzaizun moduan.

Agintaritzaren Aldizkari Ofizialean 2010/06/31an kaleratutako neurriak Eusko Jarlaritzako Garraioaren Sailari eta Nafarroako Gobenuaren Herrilan, Garraio eta Komunikazio Sailari garraio kanpaina baten bitartez 4.790 euroen %2a jasotzea eskatzen diote zeinetan biztanle bakoitzari 95,80 eurotako isuna ezartzen zaion Abiadura Handian ibili ahal izateko.


GOBERNUAK BIAK JABETZEN GARA

BAINA ARDURAZ JOKATZEKO ASMOZ
eraikuntzaren sektorea mantentzea beharrezkoa dela konturatzen gara, edo behintzat, bere porrota ahalik eta gehien atzeratzea.
(aldi berean sentitzen dugu langileen azpikontratazioak, euren herrialde txirokoak diren soldata eta lan baldintzekin, momentuz ekarri dituen hiru hildakoak.)

“ezer ez da lehen modukoa izango... inbertsio maila hau ez dago mantentzerik”
Eusko Jaurlaritzak Sustapen Ministroa 2010eko maiatzan esandakoa aintzat hartu zituen, ezbaida batean gaudela, %30, %40 edo %50an eginda dauden azpiegituren lanak gelditu eta egindakoa galdu edo bukatzen tematu eta secula seculorum dirua galtzen jarraitu. Horregatik, eta ADIFek Gasteiz-Bilbo zatiaren gastua doitu duela egiaztatuta, Eusko Jaurlaritzak, Gipuzkoako zatian dituen baliabide guztiak erabiltzeko apustua egin du eraikitako obra kopurua, bideragarritasun ekonomiko ezagatik izango zen, proiektuaren paralizazioa ezinezkoa egingo lukeen muga gainditu ahal izateko. Gure ustetan, helburu honek azaltzen ditu euskal Yrako diren 275 miloi euroak nahiz eta horretarako osakidatzetik 260 miloi kendu behar izan dituzten.

Jarlaritzak isun kanpainaren egokitasuna ulertu eta onartuko dutela espero du eta baita ere gobernu zentralak ildo beretik doazen neurriak:
 • BEZaren %16tik %18ra igotzea.
 • Kaleraketaren merketzea
 • Osasun-prestazioen merketzea
 • Hezkuntza arloko langile kopuruaren murrizketa
 • Langabezien diru-laguntzen urritzea (azken 426 euroak barne)
 • AENA eta ONLAEren pribatizazioak.

NEURRI HAUEK EZINBESTEKOAK DIRA
Gobernuak tematzen da esaten neurri hauek eta etorkizunean hartuko diren neurriak hala nola:
 • Enpresa publikoen pribatizazioa (Nafarroan 25)
 • Jubilatzearen atzerapena

ezinbestekoak dira hiritarrak AHT eta autobideetan abiadura handian garraiatzeko duten exijentzia bermatzeko baina baita errentagarriak ez diren ordain-saridun autopistak erreskatatzeko ere (Bilboko Artxandako tunelak Bizkaiko Foru Aldundiaren 65 miloi euro behar izan ditu) zein erakunde finantziero handiei dirua emanez salbatzeko..

DIRU-BILKETA EXEKUTIBOA. PREMIAZKO BIDEA

 • gustuko izan edo ez, zergadun guztiei iauna ordainarazi egingo diegu herritar guztiek saihesteko berehala zeozer egiten ez badute.
 • goi exekutiboen onura orokorrekoa den azpiegitura honi HELEGITEAK AURKEZTETIK harago doan benetako oposaketa egitekotan legeak bere indar guztiarekin egingo die aurre herritarrei eta aireportuen aferan gertatu zen bezala, gobernuak ejerzitoa erabiltzeko eskumena erabiltzeko aukera bermatuta dauka.

Euskal eta Nafartar Gobernuen Garraio eta Mugikortasun zaila.

Miguel San Guijuela.

2010-12-01

Baionatik AHTren aurka Desobedientzia Zibila aldarri

Iparraldeko Bizi! taldeak banderola erraldoia zintzilikatu du Baionako herriko etxearen gainean diren estatuei.
«Ordezko planetarik ez dugu» adieraziz eta larrialdi klimatikoa aipatuz, Bizi!-k AHT-k eraginen duen desmasia ekologikoa salatu nahi izan du eta diren treinbideen modernizatzea defenditu du.
AHT: LURRAREN SUNTSIKETA... ABIADURA HAUNDIAN!

2010-10-25

Erreken koloreztatzeak AHTaren kalteak salatzen ditu

Euskal Herrian zehar ia hogei erreka koloreztatu ditugu harridura sortu duen ekintza ikusgarrian AHTak ibai, akuifero eta erreketan eragiten dituen kalteak salatzeko.

AHTren eraikuntzak akuifero eta ur emari askori kalte egiten die: mendien barrunbeek biltzen dituzten lurrazpiko urak eta iturburuak galtzen dira tunelen zulaketaren ondorioz; ibai eta erreketan (103 zeharkatzen ditu gainazalean) gai kutsakorren isurketak etengabe gertatzen dira; erreken desbideratze eta ubideratzeek inguruneko ekosistemei kalte latza egiten diote obrako betelanak (674 hektarea) eta hondakindegiak (518 hektarea) egiteko.

Hori ikustarazteko agertu dira berdez
Ega, Arga, Zadorra, Aramaio,Deba, Oñati, Arantzazu, Oria, Oiartzun ibaia, Urola, Urumea, Mañaria, Elorrio, Garaitondo, Gobela, Nerbioi eta Ibaizabal
errekak.

Mugitu!mugimenduak gaur goizean Donostian prentsaurrean emandako komunikatuan AHTak akuifero, ibai eta errekei egiten dien hainbat eraso aipatzen dira (2 orri): Ibaiak Bizirik! AHTrik EZ!

Txosten zabalago eta zehatzagoa (23 orri. Tokian tokiko eranskinekin) :
Abiadura Handiko Trenak erreka eta uretan duen eragina salatzeko informazio bilduma

Iruñan ere prentsaurrea eman dute, Gustavo igela eta Nemo arrainak,
eta kalean egunkari hau banatu dute: ¿Qué ha pasado con el Río Arga?

Gobela ibaiak Imanol Landari idatzitako gutun irekia

OHARRA: Ibaiak tindatzeko fluoreszeina sodikoa erabili da, horrek ez die inolako kalterik egiten ez urari eta izadiari.
_____________________________________________________

Teñidos de verde los ríos denuncian al TAV


Hemos teñido de verde casi veinte ríos por toda la geografía vasca en una acción que ha causado gran sorpresa para denunciar el impacto que provoca el TAV en los ríos, cursos de agua y acuíferos.

La construcción del TAV ocasiona graves impactos sobre los acuíferos y los cursos de agua: afección a las aguas subterráneas y a los manantiales por la excavación de túneles, vertidos de contaminantes sobre ríos y arroyos, multiplicación de encauzamientos y desvíos de regatas cubiertas por escombreras y terraplenes.

Eso es lo que se ha hecho visible a través del color verde de los ríos
Ega, Arga, Zadorra, Aramaio,Deba, Oñati, Arantzazu, Oria, Oiartzun ibaia, Urola, Urumea, Mañaria, Elorrio, Garaitondo, Gobela, Nerbioi e Ibaizabal.

En este comunicado difundido a la prensa esta mañana por mugitu!mugimendua se explican varias de los daños que provoca el TAV sobre acuíferos, ríos y cursos de agua (3 pgs): ¡Ríos Vivos! ¡NO al TAV!

Informe más amplio y preciso (23 pgs. Con Anexos locales y comarcales)
Informe para denunciar los impactos del Tren de Alta Velocidad, sobre los ríos y el agua

Rueda de prensa en Iruña, comunicado
Mugitu! tiñe el río Arga de verde para denunciar los impactos del TAV.

Periódico repartido en Iruña: ¿Qué ha pasado con el Río Arga?


Carta abierta del río Gobela a Imanol Landa


AVISO: Para tintar los ríos se ha utilizado fluoresceína sódica, que no produce ningún daño al agua ni a la naturaleza.

2010-07-19

Jaietan Mugitu AHT gelditzeko

Billeteak zigilatzeko aukera egokia dira herrietako jaiak. Txosnaguneetan billete asko dabilenez aukera paregabea dira AHTak dakarren diru xahuketaren berri emateko billeteetan bertan idatziz. Horrela egin zuten Leioako jaietan. Argazkian ikusten den mahaia jarri zuten jendeak dirua zigilatu zedin. Barakaldo eta Santuxu-ko jaietan ere aukera hori egon da.
Zure herriko jaietan horrelako mahaia jarri nahi baduzu, edota txosnaren baten zigilua eskuragarri jartzeko aukera badaukazu aurrera!
1- Zigilua lortzeko zure inguruko AHTren aurkako talderen baten bidez saia zaitez, edo e-posta idatzi hona.
2- Kartel batzuk lortzeko berdin, edota hemetik jaso eta inprimatu.
3- Eskuorria (pdf finkoa, A5eu, A5es, A6EuEs) edo eredua (nahi duzun eran egokitezko) jaso eta kopiak inprimatu.
4- Baliabide gehiago asmatzen badituzu esaiguzu, adibidez Leioan argazkian ikusten den kartela egin eta plastifikatu zuten Zigilatu AHTren aurka HEMEN, Sella tu rechazo al TAV AQUI eta hainbat tokitan zigilua kordeltxo batekin ebatzen dugu.

2010-06-12

Sella tu rechazo al TAV - Zigilatu AHTren aurka

Enlace
ZIGILATU AHTren AURKA (euskaraz behean)
SELLA TU RECHAZO AL TAV
Esta mañana se ha realizado un acto ante la sede del Banco de España en la Gran vía de Bilbao. El objetivo del mismo era dar a conocer la campaña SELLA TU RECHAZO AL TAV.

Esta campaña que se prolongará durante los siguientes meses consiste en sellar el texto
________________________
AHT-TAV 4790 €/pertsona
STOP

--------------------------------
en todos los billetes que manejamos día a día.
También está la posibilidad de escribir con bolígrafo o con rotulador nuestra oposición a esta infraestructura DESTRUCTORA y DERROCHADORA.
A lo largo del acto se han sellado numerosos billetes de las personas alli congregadas y de la gente que pasaba por allí.

Se ha repartido una octavilla que explica cómo el gobierno despilfarra miles de millones de euros en el Tren de Alta Velocidad, y para difundir esta denuncia anima a que la gente Selle su rechazo al TAV en los billetes de euros.

Los participante en el acto han mostrado camisetas de mugitu!mugimendua y buzos en los que mediante un grafico de barras se muestra que el gasto del TAV es mucho mayor que lo que se dedica a temas sociales.

En el transcurso del acto ha aparecido una dotación de la ertzaintza que ha identificado a un participante al que ha hecho responsable de esta presentación.

Animamos a toda la población de Euskal Herria a que secunde esta nueva iniciativa de desobediencia civil hasta que todo el mundo sea consciente del despilfarro de esta infraestructura.

La campaña anunciada hoy así como el propio acto están de acuerdo con los principios del movimiento!mugitu.

______________________________________

Mugitu!mugimenduaren 2. ekintza
ZIGILATU AHTren AURKA

Gaur goizean Bilboko Gran Vian Espainiako Bankuak duen egoitzaren aurrean mugitu! mugimenduak ekitaldi b
erri bat burutu du.

Ekitaldi honen helburua
ZIGILATU AHTren AURKA kanpainaren aurkezpena egitea izan da.
Datozen hilabeteotan garatuko den kanpainan zehar egunero darabilzkigun billete guztietan
testu hau zigilatuko dugu:
________________________
AHT-TAV 4790 €/pertsona
STOP

--------------------------------
Baita ere azpiegitura TXIKITZAILE eta XAHUTZAILE honen aurkakotasuna boligrafoz edo errotulagailuz idatzi ahal da.

Ekitaldian zehar bertakoek zein hortik pasatzen zen jendeak billete pila zigilatu dute.

Aldi berean eskuorria zabaldu da azalduz nola gobernuak milaka miloi euro xahutzen ditu Abiadura Handiko Trena egiteko, egoera itogarrian murgiltzen gaituen bitartean, eta salaketa hau zabaltzeko jendeak bere billeteetan AHTren aurka zigilatu dezan animatuz.

Partehartzaileek mugitu!mugimenduaren elastikoak jantzi dituzte, baita bost buzo ere non AHTren gastuak gastu sozialak baino askoz handiago direla agertzen duen barra grafikoa duten.

Ekitaldian zehar ertzaintzaren patruila bat azaldu da partehartzaile bat identifikatuz eta aurkezpen honen erantzule eginaz.

Gaurko ekitaldia eta iragarritako kanpaina bera
mugitu!mugimenduaren oinarriekin bat datoz.

Euskal Herriko populazioari dei egiten diogu desobedientzia zibileko ekimen honekin bat egin dezan, harik eta azpiegitura honen xahukeriaz jende guztia jabetzen den arte.

Argazki txiki batzuk erantsita doaz mezu honetan. Erresoluzio handian hauek eta beste batzuk hemen dituzue: http://picasaweb.google.es/111459001586646448689/SelladoBilbon

2010-06-10

Desobedientzia Zibileko ekintza Gipuzkoako Ogasun Ordezkaritzan

AHT Gelditzeko Desobedientzia Zibileko ekintza egin dugu Gipuzkoako Ogasun (Hacienda) Ordezkaritzan

Gaur goizeko 10:30etatik aurrera, Abiadura Handiko Trena gelditzeko Desobedientzia Zibileko ekintza egin dugu Donostian Gipuzkoako Ogasun (Hacienda) Ordezkaritzaren bulegoetan.

Horrekin batera AHT gelditzea helburu duen Desobedientzia Zibileko Mugitu! Mugimendua, M!M, aurkeztu da.

Goizeko 10:30eta sei lagun Ogasun bulegoetara sartu eta bertako altzari batzutan euren buruak lotuz protestari hasiera eman diote, euren soinetan arlo sozialeko murrizketak salatu eta AHT eta azpiegitura handien xahuketak salatzen dituzten sandwichak soinean jantzita, eta eskuetan gastu sozialen errekorteak irudikatzen zituzten guraixe handiak eskuetan hartuta.
Kantuka eta AHT eta bestelako lan azpiegitura handietan erakundeek egiten ari diren gastu itzelak banan gabonetako loteriako umeak bezala kantatu dituzte:
"Plan Estrategico de Infraestructuras de Trasnsporte del Ministerio de Fomentooo, doscientos cincuenta miil milloneees de eeeuroos!!",
"Y griega vasca del tren de Alta Velocidaad, seis mil milloneees dee eeeuroos!!",
...
Bulego barruan protestak iraun duen 40 minututan Errenta Aitorpena egiten ari ziren hainbat herritarrek oneritzia adierazi eta txalo egin diete ekintzaileei, erresistentzia ekintza ertzaintzak eten eta aurkariak kaleratu dituenean.

Bitartean kalean hogei bat lagunek pankarta bi atera dituzte "Txikiziorako diru gehiagorik ez!", "AHTri desobeditu!, Mugitu! Mugimendua". Buzo zuriekin jantzitako 5 pertsonek AHTren gastua osasun, gizarte, hezkuntza eta kultura arloko gastuak baino asko handiagoa dela ikustarazten zuten. Leloak ohikatu dituzte,
Ertzaintzako furgonetak hurbildu dira baina izkanbilarik gabe amaitu da gaurko ekintza, ogasunera hurbilduriko herritarren begirada harrituaren aurrean.

Gaurko ekintza honekin AHT gelditzeko Desobedientzia Zibileko ekintzak egitera deitu nahi izan da, Mugitu! Mugimenduaren (M!M) irizpideetan oinarriturik.
M!Mren oinarriak azaltzen dituen orria.
Gaurko ekintza Ogasunean egin izana azaltzen duen komunikatua.


Amaitzeko datorren larunbatean, ekainaren 12a, Bilbon desobedientzia kanpaina masibo eta partehartzaile bati hasiera emango zaiola iragartzen dizuegu. Ekimen honen abiapuntua goizeko 11:15tan izango da Bilboko Gran Vian, Urkixo Zumardiarekin daukan bidegurutzean.
Poztuko gara bertaratzen bazarete.

Mugitu! Mugimendua (M!M)


___________________________________

Informacion sobre la acción de Desobediencia Civil contra el TAV realizada hoy en la Delegación de Hacienda de Gipuzkoa

Hoy a partir de las 10:30 de la mañana hemos llevado a cabo en Donostia una acción de desobediencia civil por la paralización del TAV en las oficinas de la Delegación de Hacienda de Gipuzkoa. (comunicado)

Con esta acción se ha presentado el Movimiento de Desobediencia Civil Mugitu! Mugimendua, M!M.

La acción ha comenzado cuando seis personas se han atado en varios muebles en las oficinas de Hacienda, vistiendo sandwiches alusivos a los recortes sociales y al enorme derroche que las Administraciones vienen realizando en el TAV y en las grandes infraestructuras. En las manos portaban grandes tijeras aludiendo a los recortes de los gastos sociales.
La protesta se ha desarrollado entre cánticos que ironizaban sobre la fiebre de obras de infraestructura, a la vez que se cantaban imitando a los niños de los niños de la Lotería de Navidad los cientos y miles de millones destinados a diferentes proyectos de infraestructuras, como el Tren de Alta Velocidad, el puerto exterior de Pasajes, autovias, PEIT, ... :
"Plan Estrategico de Infraestructuras de Trasnsporte del Ministerio de Fomentooo, doscientos cincuenta miil milloneees de eeeuroos!!",
"Y griega vasca del tren de Alta Velocidaad, seis mil milloneees dee eeeuroos!!",
...
Durante los 40 minu
tos en que ha durado la protesta, las personas que estaban en la Delegación de Hacienda realizando su Declaración de Renta han dado una buena acogida a la acción y la han aplaudido en el momento en que la ertzaintza se presentado y ha desalojado a los desobedientes.

Al mismo tiempo en la calle una veintena de personas ha desplegado dos pancartas con los lemas "Txikiziorako diru gehiagorik ez!", "AHTri desobeditu!, Mugitu! Mugimendua". Cinco manifestantes vestidas con buzo blanco representaban un grafico de barras que mostraba la gran desproporción los gastos públicos en el TAV frente a los gastos en salud, educación, seguridad social, cultura y euskera. También se han coreado consignas contra el TAV y a pesar de haberse personado varias patrullas de la ertzaintza la acción de desobediencia ha terminado sin incidentes.

Con la acción de hoy queremos llamar a llevar a cabo acciones de Desobediencia Civil para paralizar el TAV, de acuerdo a los
principios del Movimiento! Mugitu (M!M) .


Para terminar anunciamos que el próximo sabado se dará comienzo en Bilbao a una campaña de desobediencia civil que pretende ser masiva y participativa. El punto de partida de esta iniciativa tendrá lugar a las 11:15 del próximo sábado 12 de junio en la Gran Vía de Bilbao, en el cruce con Alameda de Urquijo.
Agradeceremos que asistais.

Movimiento! Mugitu (M!M)

Gipuzkoako Ogasun Ordezkaritzan

AHTren gastuen salaketa ekintza.
Abiadura Handiko Trena Geldiarazi

Gaur Gipuzkoako Hazienda Ordezkaritzan sartu gara Abiadura Handiko Trenak dakarren izugarrizko gastua salatzeko. Ozenki salatzen dugu, toki guztietara hedatu behar da, eta guk Haziendako bulegoetan oihukatu dugu. Guztiok jakin dezatela:

Gobernuak milaka miloi euro xahutzen ditu AHTan, egoera itogarrian murgiltzen gaituen bitartean. Hau jakin gabe inor gelditu ez dadin Ogasunaren bulegoan bertan informatu dugu jendea ahal izan dugun denbora guztia erresistituz. Aulkietara lotu gara Desobedientzia Zibileko jarrerarekin AHTa bertan behera gelditu dadila exijitzen dugulako. Badakizue AHTaren kalte ekologikoa sakona dela. Baita lurralde eta gizarte eredu zehatza bultzatzen duela. Distantziak laburtzen ditu, urrutiko hirien artekoak bai, baina bertoko joan etorrientzat harresia zeharkagaitza da.

Etengabeko bidaian goaz AHTan, nora?, ametsa baino ez den etorkizunera. Batzuetan arazo hauek ahaztu nahi izaten dira, AHT ekonomiaren mesederako eta langabeziaren kontrakoa dela sinistuta, baina ez da egia. ¿Nola liteke espainiar Estatua aurrenekoa izatea autobide eta abiadura handiko burdinbide kilometrotan eta aldi berean langabezian ere irabazle?

- Obrek ematen duten enplegua urria da eta kaxkarra, gastu gehiena makinerian doa. Enpresa eraikitzaile handiak dira irabazleak.
- Euskal Y egiteko beharko ziren 6.000 miloi euroak ez ziren sekula berreskuratuko, alderantziz, AVE guztiekin urtero dirutza galtzen da (burdinbidearen mantenimendurako bakarrik 100.000 euro/urte behar dira, eta tunelean bada bikoitza).

Hau da, Abiadura Handiko Trenerako pertsona bakoitzeko 4.790 euro baino gehiago ordaintzea dagokigu, gastu sozialen eta soldaten murrizketa, BEZaren igoera eta, lan erreforma jasaten ditugun bitartean. Hau onartezina da, ez da? Gelditu beharra dago, AHT gelditzeko mugitu beharra dugu. Mugitu, AHTri desobeditu. Ekintza honekin Abiadura Handiko Trenarena aurkako mobilizazioen panorama zabaldu nahi dugu eta korronte berria sortu, AHTren aurka Desobedientzia Zibila MUGITU!MUGIMENDUAREN OINARRIAK barneratuz erabili nahi dutenekin sendotuko den korrontea

Acción de denuncia del gasto del TAV en la Delegación de Hacienda de Gipuzkoa.
Tren de Alta Velocidad, Paralización!!

Hoy hemos entrado a la Delegación de Hacienda de Gipuzkoa para denunciar el enorme gasto que acarrea el Tren de Alta Velocidad. Lo denunciamos en voz alta, hay que decirlo a los cuatro vientos, y lo hemos gritado dentro de las oficinas de Hacienda. Todo el mundo debe saberlo:

el gobierno despilfarra miles de millones de euros en el TAV mientras nos aprieta el cinturón cada vez más. Y para que nadie se quede sin saberlo hemos informado a la gente en la propia Hacienda durante todo el tiempo que hemos podido resistir. Nos hemos atado a las sillas con actitud de Desobediencia Civil porque exigimos la paralización del TAV.


De todos es sabido que el TAV tiene un grave impacto ecológico. Y que impulsa un modelo territorial y de sociedad determinado. Acerca lo lejano y aleja lo cercano. El TAV es el emblema de las clases dominantes. A veces se aparcan estas preocupaciones en la creencia de que al menos es bueno para la economía y el empleo, pero no es verdad. ¿Por qué el Estado Español es líder en kilómetros de autovías y líneas de alta velocidad y a la vez en tasa de paro?

- Las obras dan poco empleo y malo, el gasto mayor es en maquinaria. Son las grandes empresas constructoras las que sacan tajada.

- Los más de 6.000 millones de euros que puede costar la Y vasca nunca se recuperarían, al contrario, con los AVE cada año se sigue perdiendo pasta (sólo el mantenimiento de cada kilómetro de vía ya cuesta 100.000 euros/año, y en túnel el doble).

- Es decir, toca a pagar más de 4.790 euros/persona para el Tren de Alta Velocidad mientras se recorta el gasto social, bajan los sueldos, sube el IVA, y se prepara el despido libre. Esto es un escándalo ¿verdad? Hay que pararlo, tenemos que movernospara parar el TAV.

- Mugitu, AHTri desobeditu.

Con esta acción queremos ampliar el abanico de las movilizaciones contra el Tren de Alta Velocidad y generar una corriente a la que se vayan sumando quienes quieran emplear contra el TAV la Desobediencia Civil con los PRINCIPIOS DEL MOVIMIENTO!MUGITU
Agradecemos vuestra labor informativa.


2010-06-09

MUGITU! MUGIMENDUAREN OINARRIAKMUGITU! MUGIMENDUAREN OINARRIAK [pdf]


1.- M!Mugimenduak helburutzat ditu AHT proiektuaren inposaketari aurre egitea eta jendartean garraio eta gizarte ereduaren inguruko benetako eztabaida ematea, hala nola, herrien erabakitzeko ahalmena errespetatua izan dadin lortzea.

2.- M!Mugimendua arestian aipaturiko helburuetan eta filosofia zehatz batean oinarritzen da eta hauek lortzeko tresna zehatzak erabiltzen ditu: desobedientzia zibilarenak.

3.- M!Mugimendua ez da erakunde bat. Egoitzik eta egitura zehatzik ez duen eta buruzagirik edo arduradunik onartzen ez duen mugimendua da.

4.- Edozeinek erabil dezake M!Mren logo eta izena, baldin eta irizpide zehatz hauekin egiten badu:

5.- M!Mren izenpean egiten diren ekintza guztiak bortizkeriarik gabe eginen dira ezinbestean.

6.- M!Mren izenpean egiten diren ekintza guztiak agerikoak izanen dira eta hauen erantzukizuna bere gain hartuko dute ekintzaileek.

7.- M!Mren izenpean egiten diren ekintza guztiak konpromiso sozial eta pertsonal koherente batean oinarriturik egonen dira, honek, batzuetan legeak urratzea ekar dezakeen arren.

8.- Ekintza bakoitzaren ardura guztia ekintza bera egiten duen pertsonak hartuko du.

9.- M!Mugimendua ez dator inor ordezkatzeko asmoarekin. AHTren aurkako borrokan ideiak eta ildoak zabaltzera heldu da, guztion artean eta bakoitzak bere esparrutik, AHT gelditzeko.PRINCIPIOS DEL MOVIMIENTO! MUGITU


1.- El Movimiento!M tiene como objetivos hacer frente a la imposición del proyecto del TAV y que en la sociedad pueda darse un verdadero debate en torno al transporte y el modelo social, así como, para que sea respetada la capacidad de decisión de los

pueblos.

2.- El Movimiento!M se fundamenta en estos objetivos y en una filosofía definida, y para lograr dichos objetivos utiliza herramientas concretas: las de la desobediencia civil.

3.- El Movimiento!M no es una organización. Es un movimiento que carece de sedes, que no tiene estructuras y que no acepta dirigentes o responsables.

4.- Cualquiera puede utilizar el nombre y el logo del M!M siempre y cuando lo haga en base a estos criterios:

5.- Todas las acciones que se realicen bajo el nombre del Movimiento!M se harán, necesariamente, sin usar la violencia.

6.- Todas las acciones que se realicen bajo el nombre del M!M serán públicas y quienes las lleven a cabo asumirán la responsabilidad de las mismas.

7.- Todas las acciónes que se hagan bajo el nombre del M!M estarán sustentadas en un compromiso social y personal coherente, aunque esto a veces pueda acarrear transgredir las leyes.

8.- La responsabilidad total de cada acción la asumirá la persona que la lleve a cabo.

9.- El Movimiento!M no viene a suplantar a nadie. Viene a ampliar ideas y planteamientos en la lucha contra el TAV, para que entre todas y todos, y cada cual desde nuestro ámbito, paremos el TAV.Inprimitu / Versión para imprimir [pdf]