2020-12-30

MUGITU!REN AMAIERAREN GEZURTATZEA/ DESMENTIDO DISOLUCION DE MUGITU!

 


 

MUGITU! MUGIMENDUAREN DESOBEDIENTZIA- JARDUERAREN AMAIERA GEZURTATZEAMUGITU! MUGIMENDUA, AHTAREN AURKAKO DESOBEDIENTZIA ZIBILA ALDARRIKATZEN DUEN MUGIMENDUAK, PUBLIKOKI ADIERAZTEN DU, AHTAREN NAFARROAKO KORRIDOREAREN AURKA ATZO DEKLARATU ZUEN JARDUERA DESOBEDITZAILEAREN BEHIN BETIKO AMAIERA INOZENTE EGUNEAN KOKATUTAKO JARDUERA-ETEN TRANPA BAT BESTERIK EZ ZELA. EZ GAITEZEN INOZENTE IZAN! HEMEN EZ DU INORK AMORE EMANEN AHTAREN PROIEKTUA BERTAN BEHERA BETIKO GELDITU ARTE!

AURTEN ESPAINIAKO GOBERNUAK, LUR HONETAKO ALDERDIEN LAGUNTZAREKIN, AZKEN URTEOTAKO DIRU-KOPURURIK HANDIENETAKO BAT BIDERATU DU AHTRA, BAI NAFARROAN, BAI EAEN.

LOTSAGARRIA DA, AZKEN EHUN URTEOTAKO KRISIRIK HANDIENAREN ERDIAN, LURRALDEA SUNTSITZEN ETA INOIZ BAINO BALIABIDE BEHARREZKOAGOAK ALFERRIK XAHUTZEN JARRAITZEA, KRISIAK GEHIEN KALTETUTAKO SEKTOREEN BEHARRAK ASETU ORDEZ. ELITEEN ONURARAKO LANGILE-KLASEAK ORDAINDUTAKO AZPIEGITURA HONEK, GAINERAKO AZPIEGITURA HANDIEK BEZALA, PAIRATZEN ARI GAREN KRISI EKOLOGIKO OROKORREAN SAKONTZEA BESTERIK EZ DU EGITEN, ETA HORREN ERAKUSGARRIETAKO BAT EGUNGO PANDEMIA DA.

BESTALDE, SALATU NAHI DUGU MUGITU MUGIMENDUAK UNE HONETAN JASATEN ARI DEN ZAPALKUNTZA ETA KRIMINALIZAZIOA, MARCILLAN AHTAREN OBRAK GELDITZEAGATIK ETA NAFARROAKO GOBERNU ORDEZKARITZAN KATEATZEAGATIK IREKITAKO BI PROZEDURATAN 15 PERTSONA AUZIPETUTA BAITAUDE.

EGOERA HONEN AURREAN, EUSKAL HERRIKO ELEFANTE TXURIRIK HANDIENA DESOBEDITZEN JARRAITZEKO DEIA EGITEN DUGU, AHTA BAIT DA LUR HONEN AZPIEGITURARIK SUNTSITZAILE, XAHUTZAILE, EZBEHARREZKO ETA ANTISOZIALENA.

MUGITU! MUGIMENDUA

 

DESMENTIDO DE LA TREGUA  DEFINITIVA DE LA ACTIVIDAD DESOBEDIENTE DE MUGITU! MUGIMENDUA

 

EL MOVIMIENTO DE DESOBEDIENCIA CIVIL AL TAV MUGITU MUGIMENDUA DECLARA PUBLICAMENTE QUE LA TREGUA Y CESE DEFINITIVO DE LA ACTIVIDAD DESOBEDIENTE CONTRA EL CORREDOR NAVARRO DEL TAV DECLARADA AYER POR ESTE MOVIMIENTO ERA UNA TREGUA TRAMPA ENMARCADA EN LA FESTIVIDAD DE LOS SANTOS INOCENTES. ¡NO SEAMOS INOCENTES! AQUÍ NO SE RINDE NADIE HASTA QUE NO DEN POR PARALIZADO DEFINITIVAMENTE EL PROYECTO DE TAV. 

EL GOBIERNO CENTRAL CON EL APOYO DE PARTIDOS DE ESTA TIERRA HA DESTINADO UNAS DE LAS MAYORES CANTIDADES AL TAV DE ESTOS ULTIMOS AÑOS, TANTO EN NAVARRA COMO EN LA CAV.

ES UNA VERGÜENZA QUE EN MEDIO DE LA MAYOR CRISIS DE LOS ULTIMOS CIEN AÑOS SE SIGA DESTRUYENDO EL TERRITORIO Y DERROCHANDO A ESPUERTAS UNOS RECURSOS MAS NECESARIOS QUE NUNCA PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LOS SECTORES MAS AFECTADOS POR LA CRISIS. ESTA INFRAESTRUCTURA COSTEADA POR LA CLASE TRABAJADORA PARA BENEFICIO DE LAS ELITES, AL IGUAL QUE EL RESTO DE GRANDES INFRAESTRUCTURAS NO HACE SINO AHONDAR EN LA CRISIS ECOLOGICA GLOBAL QUE SUFRIMOS, UNO DE CUYOS EXPONENTES ES LA ACTUAL PANDEMIA.

POR OTRA PARTE, QUEREMOS DENUNCIAR LA REPRESION Y CRIMINALIZACION A LA QUE EL MOVIMIENTO MUGITU SE ENFRENTA EN ESTOS MOMENTOS, CON 15 PERSONAS ENCAUSADAS EN DOS PROCEDIMIENTOS ABIERTOS POR LA PARALIZACION DE LAS OBRAS DEL TAV EN MARCILLA Y EL ENCADENAMIENTO EN LA DELEGACIÓN DE GOBIERNO EN NAVARRA.

ANTE ESTE PANORAMA, HACEMOS UN LLAMAMIENTO A SEGUIR DESOBEDECIENDO MAS QUE NUNCA AL MAYOR ELEFANTE BLANCO DE EUSKAL HERRIA, ES DECIR, LA INFRAESTRUCTURA MAS DESTRUCTORA, DESPILFARRADORA, INUTIL Y ANTISOCIAL DE LA HISTORIA DE ESTA TIERRA.MUGITU! MUGIMENDUA

 

MUGITU!REN DESEGITEA ETA ARMAGABETZEA/ DISOLUCION Y DESARME DE MUGITU!


 

MUGITU MUGIMENDUAREN DESEGITE ETA ARMAGABETZEAREN ADIERAZPENA


GAURKO 12: 00ETATIK AURRERA, MUGITU MUGIMENDUA, AHTAREN AURKA DESOBEDIENTZIA ZIBILA ALDARRIKATZEN DUEN MUGIMENDUAK, ALDEBAKARREKO, BALDINTZARIK GABEKO ETA BEHIN BETIKO JARDUEREN ETENA IRAGARTZEN  DU. GAURTIK AURRERA, BERAZ, GURE ERAKUNDEAK BERTAN BEHERA UTZIKO DU AHTAREN NAFARROAKO KORRIDOREAREN AURKA EGITEN ARI DEN JARDUERA DESOBEDITZAILE ORO, KONTUAN HARTUTA ERAKUNDEEK, BAI GOBERNU ZENTRALAK BAI AUTONOMIKOAK, NAFARROAN AHTAREN OBRAK MODU ERAGINKORREAN EGITEKO DUTEN EZINTASUN NABARMENA.

OBRAK HASI ZIRENETIK EGUNGO FINANTZIATZIOREN ERRITMOAN, 191 URTE IGARO BEHARKO LIRATEKE OBRAK AMAITZEKO ETA AZPIEGITURA HORI MARTXAN JARTZEKO. HORI GUZTIZ BURUGABEA ETA IRREALA DA, ETA LEHENAGO EDO BERANDUAGO LANEN BEHIN BETIKO GELDITZERA ERAMANGO LUKE.

EZ DUGU NAHI GURE JARDUERA DESOBEDITZAILEAK AGINTARIAK GEHIAGO TEMARAZTEA ETA BALIABIDE GEHIAGO GASTATZEA AZPIEGITURA SUNTSITZAILE, XAHUTZAILE ETA ANTISOZIAL HONETAN. BALIABIDE HORIEK ERABILI BEHAR DIRA AZKEN EHUN URTEOTAKO KRISIALDI HANDIENEAN GEHIEN KALTETUTAKO PERTSONEN ETA SEKTOREEN BIZI-BALDINTZAK HOBETZEKO.

TESTUINGURU HONETAN, ETA IKUSIRIK GURE JARDUERA DESOBEDITZAILEA  ERAGINKORRA EZ IZATEAZ GAIN  KALTEGARRIA ERE IZAN DAITEKEELA, MUGITU MUGIMENDUA, JARDUERA-ETEN HAU AITORTZEAZ GAIN, ERAKUNDE GISA BEHIN BETIKO DESEGITEN DA, ETA DATOZEN EGUNETAN BERE ARMA GUZTIAK EMANEN DIZKIO LASTER EZAGUTZERA EMANGO DEN EUSKAL HERRIKO HERRI-MUGIMENDUKO ERREFERENTZIAZKO PERTSONEN TALDE BATI. EMATE HORI SEGURTASUN  ETA KONFIDENTZIALTASUN-BALDINTZA EGOKIEKIN EGINGO DA.

JARDUERA-ETEN HAU BEHAR BEZALA GAUZATUKO DELA BERMATZEKO, PROZESU OSOA EGIAZTATZEKO BATZORDE BAT SORTU DA, ANTZEKO BESTE PROZESU BATZUETAN ARRAKASTAZ LAN EGINDAKO PERTSONEZ OSATUA.

2010. URTEAZ GEROZTIK, MUGITU MUGIMENDUA SORTU ZENETIK, AHTREN AURKAKO HAMAR URTE DESOBEDITZAILE HAUEK OSO BIZIAK IZAN DIRA, ETA OSO POSITIBOTZAT JOTZEN DITUGU. DESOBEDIENTZIAREN SUGARRA LURRAREN ALDEKO ETA KOLAPSORA GARAMATZAN EGUNGO EREDU SOZIALAREN ERALDAKETA SAKONAREN ALDEKO BESTE BORROKA BATZUETAN ERABILTZEKO GONBIDAPENA EGITEN DUGU.

 

MUGITU! MUGIMENDUA

 DECLARACION DE DISOLUCION Y DESARME DE  MUGITU! MUGIMENDUA

DESDE LAS 12 HORAS DEL DIA DE HOY, EL MOVIMIENTO DE DESOBEDIENCIA CIVIL AL TAV MUGITU MUGIMENDUA DECLARA PUBLICAMENTE UNA TREGUA UNILATERAL INCONDICIONAL Y DEFINITIVA. APARTIR DE HOY, POR TANTO, NUESTRA ORGANIZACIÓN SUSPENDE TODO TIPO DE ACTIVIDAD DESOBEDIENTE CONTRA EL CORREDOR NAVARRO DEL TAV EN NAVARRA, HABIDA CUENTA DE LA INCAPACIDAD MANIFIESTA DE LAS INSTITUCIONES, TANTO DEL GOBIERNO CENTRAL COMO DEL AUTONÓMICO, POR LLEVAR A CABO DE FORMA EFECTIVA LAS OBRAS DEL TAV.AL RITMO DE FINANCIACION ANUAL DESDE QUE SE COMENZARON LAS OBRAS DEBERIAN PASAR 191 AÑOS PARA LA CONCLUSION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ESTA INFRAESTRUCTURA, ALGO TOTALMENTE DESCABELLADO E IRREAL, QUE TARDE O TEMPRANO LLEVARA A LA PARALIZACION DEFINITIVA DEL PROYECTO.NO QUEREMOS QUE NUESTRA ACTIVIDAD DESOBEDIENTE OFUSQUE TODAVIA MAS A LAS AUTORIDADES  Y LES HAGA GASTAR MAS RECURSOS EN ESTA INFRAESTRUCTURA DESTRUCTORA, DESPILFARRADORA Y ANTISOCIAL. ESTOS RECURSOS DEBEN SER EMPLEADOS EN MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS PERSONAS Y SECTORES MÁS AFECTADOS POR LA MAYOR CRISIS DE LOS ULTIMOS CIEN AÑOS. EN ESTE CONTEXTO Y VISTO QUE NUESTRA ACTIVIDAD DESOBEDIENTE NO SOLO ES INEFECTIVA SINO QUE TAMBIEN PUEDE SER CONTRAPRODUCENTE, MUGITU MUGIMENDUA ADEMAS DE DECLARAR ESTA TREGUA, SE DISUELVE DEFINITIVAMENTE COMO ORGANIZACIÓN Y EN LOS PROXIMOS DIAS HARA ENTREGA IRREVERSIBLE DE TODAS SUS ARMAS A UN GRUPO DE PERSONAS REFERENCIALES DEL MOVIMIENTO POPULAR DE EUSKAL HERRIA QUE SE DARA A CONOCER PROXIMAMENTE. ESTA ENTREGA SE EFECTUARA CON LAS DEBIDAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y CONFIDENCIALIDAD.PARA GARANTIZAR QUE  ESTE DECLARACION SE LLEVE A BUEN PUERTO SE HA CREADO UNA COMISION DE VERIFICACIÓN DE TODO EL PROCESO CUYOS MIEMBROS HAN TRABAJADO CON ÉXITO EN OTROS CASOS SIMILARES.DESDE 2010, AÑO DE LA CREACIÓN DE MUGITU MUGIMENDUA, HAN SIDO DIEZ  AÑOS DE ACTIVIDAD DESOBEDIENTE CONTRA EL TAV MUY INTENSOS QUE VALORAMOS MUY POSITIVAMENTE. HACEMOS UNA INVITACION A QUE  LA LLAMA DE LA DESOBEDIENCIA PRENDA EN OTRAS LUCHAS EN DEFENSA DE LA TIERRA Y POR LA TRANSFORMACION PROFUNDA DEL ACTUAL MODELO SOCIAL QUE NOS ABOCA AL COLAPSO.

MUGITU! MUGIMENDUA