2023-05-26

MUGITU!REN HAUTESKUNDE KANPAINA / CAMPAÑA ELECTORAL DE MUGITU!

 

MUGITU!REN HAUTESKUNDE KANPAINA: BOTO BAKAR BAT ERE EZ LURRA SUNTSITZEKO. AHT-ARI EZ

Mugitu! -k aktiboki parte hartu du maiatzaren 28ko hauteskunde-kanpainan, eta bi ekintza mota egin ditu:

Alde batetik, makroazpiegitura hori bultzatzen duten indar politiko nagusien (Geroa Bai, UPN, PP eta PSOE-PSN) hauteskunde-kartelak plagiatu, AHTaren aldeko beren asmoa areagotuz, eta bestetik, tamaina handiko ehunka pegatina jarriz alderdi horien publizitate-euskarrietan (kartelak, markesinak, hiri-autobusak, etab.). Eranskailuen bidez, azpiegitura hori eraikitzeak alderdi horiei dakarkien negozioa adierazten da. Gogoan izan behar da ADIFeko dozenaka goi-kargudun, hainbat tartetako enpresa esleipendunen exekutiboak eta azpiegitura horren eraikuntzarekin lotutako praktika usteletan inputatutako politikariak daudela. Bestalde, Europako Kontuen Auzitegiak, bere garaian, inolako justifikaziorik gabeko obra askoren aurrekontu-desbideratze eskandalagarriak salatu zituen. Alderdi horietako politikariek "hozkada" goxoak jasotzen dituzte beren enpresa lagunei iruzurrezko esleipenak egiteko orduan.

Azpiegitura hori lurraren suntsiketan, baliabide material eta energetikoen xahutzean, lan-baldintzen prekarizazioan, murrizketa-politiken larriagotzean eta ohiko trena pobretzean oinarritutako ereduaren sinonimoa da.

Hauteskunde hauetan, boto bakar bat ere ez lurra suntsitzeko! ¡Boto bakar bat ere ez   AHTrendako!

AHTari desobeditu!

MUGITU! MUGIMENDUA


 
 


CAMPAÑA ELECTORAL DE MUGITU!: NI UN SOLO VOTO PARA LA DESTRUCCION DE LA TIERRA. NO AL TAV

Mugitu! ha participado activamente en la campaña electoral del 28 de mayo realizando dos tipos de acciones:

Por un lado, plagiando los carteles electorales de las principales fuerzas políticas impulsoras de esta macroinfraestructura (Geroa Bai, UPN, PP y PSOE-PSN) acentuando su intencionalidad pro TAV y por otro, colocando   cientos de pegatinas de gran tamaño en los soportes publicitarios (carteles, marquesinas, autobuses urbanos, etc.) de estos mismos partidos. Con las pegatinas se señala el negocio que reporta a dichos partidos la construcción de esta infraestructura. Hay que recordar que hay decenas de altos cargos de ADIF, ejecutivos de empresas adjudicatarias de diferentes tramos y políticos imputados en prácticas corruptas relacionadas con la construcción de dicha infraestructura. Por otra parte, El Tribunal de Cuentas Europeo denunció en su momento desviaciones presupuestarias escandalosas en muchas obras sin ningún tipo de justificación. Los políticos de dichos partidos se ven beneficiados mediante suculentas “mordidas” a la hora de las adjudicaciones fraudulentas a sus empresas amigas.

Esta infraestructura es sinónimo de un modelo basado en la destrucción de la tierra, despilfarro de los recursos materiales y energéticos, precarización de las condiciones laborales, agudización de las políticas de recortes y abandono del tren convencional. 

En estas elecciones, ¡nI un solo voto para la destrucción de la tierra! ¡Ni un solo voto para el TAV!

¡Desobedece al TAV!

MUGITU! MUGIMENDUA