2012-11-14

Elkarretaratzea ADIFen eta karta entregatzea/Concentración y entrega de carta a ADIF

CCOO EN CONTRA DEL TAV                         

O al menos eso han afirmado varias personas sindicalistas de CCOO, es decir, que muchas de sus militantes son contrarias al TAV, y les hemos animado a que su sindicato se posicione también en contra. Todo ello en la concentración que Mugitu ha realizado frente a ADIF en la plaza Circular de Bilbao, coincidiendo con la convocatoria de CCOO y UGT con ocasión de la huelga general.

Los panfletos “Que recorten de donde no nos hace falta” han recibido una buena acogida entre los sindicalistas, y por encima de las cabezas asomaba la pancarta “ADIF te roba 4790 euros. STOP TAV”.

Las tres personas de Bizkaia ayunando esta semana hemos estado presentes en la concentración, y hemos entregado una carta a ADIF en la que se denunciaba, entre otras cuestiones, que “ADIF haya superado los 9.572 millones de euros de deuda, y que el Ministerio de Fomento haya contraído un crédito de 1.000 millones con el Banco Europeo de Inversiones para proseguir con la Y vasca, agravando la hipoteca que supone esta ruinosa obra”.
En el transcurso de la entrega de la carta se ha tenido que discutir un largo rato con el representante de ADIF, quien se ha jactado de haber participado en numerosas expropiaciones para las obras del TAV. Dicho representante ha acusado a las personas expropiadas de haber cesado en la oposición cuando se les ha ofrecido una cuantiosa compensación, y ha negado que tuvieran presiones: “a nadie le echan a porrazos de su casa”. De paso, nos ha calificado a las activistas de “tontos útiles”. Finalmente, con gracia y salero se ha autodefinido como muy deportista y ecologista, a lo cual un compañero nuestro ha respondido “y el Rey, republicano”. El resto de la conversación se deja a la libre imaginación del lector/a.

Programa del jueves 15 de noviembre:
12:00 Concentración en la pza. Mikel Laboa del campus de Leioa (UPV/EHU)
12:30 Charla en el campus de Leioa (UPV/EHU) "Presentación del dossier de los tartalaris"
19:00 Charla en la Casa de la Cultura de Galdakao: "Presentación del dossier de los tartalaris"
19:00 Charla en el Gazte Lokala de Deusto: "AHT: iruzurraren gaurkotasuna".
19:15 Charla en la Escuela de Idiomas de Durango: "Las grandes infraestructuras y la Crisis" con Roberto Bermejo.
20:00 Poteo con agua y con trikitrixa, desde la Ekoetxea (Bilbao)

Mugitu!Mugimendua


--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
CCOO AHTaren kontra badago!

Edo gutxienez hori da CCOOeko sindikalista batzuk adierazi digutena, alegia, militante asko AHTaren aurka daudela, eta gure aldetik sindikatu osoak kontran egin dezala eskatu diegu. Hau dena Mugituk ADIFen aurrean Bilboko enparantza Biribilean deitu duen konzentrazioan, CCOOek eta UGTek egindako deialdiarekin koinzidituz.

“Behar ez dugunetik murriztu dezatela” eskuorriek harrera ona jaso dute sindikalisten artean, eta buru gainetik “ADIFek 4790 euro kentzen dizkizu. AHT STOP” ikus zitekeen.

Bizkaiko hiru baraulariak konzentrazioan agertu dira, eta ADIFen gutun bat entregatu dugu, honako hau salatuz: “ADIFek 9.572 milioi euroko zorra gainditu izana”, eta Sustapen Ministeritzak Europako Inbertsioetarako Bankutik 1.000 milioiko kreditua jaso duela Euskal Yarekin jarraitzeko, “obra honek dakarren hipoteka” handituz.

Gutuna entregatu denean tira-bira izan dugu ADIFeko ordezkariarekin, honek AHTaren obretarako desjabetza askotan egon dela harro azalduz. Desjabetuei leporatu die oso erraz oposaketa bertan behera utzi izana diru mordoa jaso dutenean, eta inolako presiorik zutenik ukatu du: “ez zuten inor etxetik bortizki botako”. Bide batez, aktibistak “tentel utilak” garela esan digu. Bukatzeko, alai eta pozik bere burua kirolari eta ekologista moduan aurkeztu du, eta gure kide batek erantzun dio: “eta Erregea, errepublikarra”. Gainerako elkarrizketa irakurlearen esku utziko dugu.

Biharko egitaraua (Azaroak 15, osteguna):
12:00 Elkarretaratzea Mikel Laboa plazan Leioako kanpusean (UPV/EHU)
12:30 Hitzaldia Leioako kanpusean (UPV/EHU) "Tartalarien dosierraren aurkezpena"
19:00 Hitzaldia Galdakaoko Kultur Etxean: "Tartalarien dosierraren aurkezpena"
19:00 Hitzaldia Deustuko Gazte Lokalean: "AHT: iruzurraren gaurkotasuna"
19:15 Hitzaldia Durangoko Hizkuntza Eskola: "Azpiegitura handiak eta krisia" Roberto Bermejo-rekin
20:00 Ur-pote trikitrixarekin Ekoetxeatik (Bilbon).

Mugitu!Mugimendua

-->
AHTren aurkako baraualdia egiten ari garenon gutuna ADIF-i zuzenduta

Pertsona talde bat azaroaren 10etik abenduaren 1ra arte baraualdia burutzen ari gara AHT-k platera hutsik uzten digula salatzeko.
Gaur ADIFeko egoitzara etorri gara enpresa publiko hau obra hain kaltegarri hau eraikitzen ari dela publikoki salatu eta gutun hau emateko, honako arrazoiak tarteko:
 • Abiadura Handiko Trena lurralde, jendarte eta ingurugiro mailetan eragin itzelak dituen azpiegitura da,
 • AHTren obrak lur emankor ugari eta kultur eremu garrantzitsuak suntsitzen ari dira,
 • AHTren obrak lur azpiko eta gaineko uretan eragin ezkorra izaten ari da,
Eta baita:
 • Azpiegitura hau jendartearen gutxiengo batentzat bakarrik izango da baliogarria,
 • Obra hauen irabazle argi bakarrak enpresa eraikitzaileak dira,
 • Bertan dauden langile askok lan baldintza oso gogorrak pairatu behar dituzte,
Kontutan hartuta, azken urteotan modu anitzetan adierazi den oposizio sozial handia:
 • Milaka lagunek parte hartu duten dozenaka manifestazioak,
 • Herritar guztiek gozatzen dugun lurren desjabetze behartuen aurrean egon den oposizio zabala,
 • Modu instituzional eta demokratikoan, hogei bat herri kaltetuetan egin diren herri kontsultetan adierazi izan dena.
Hau guztia dela eta, uste dugu:
 • AHTren obrak lehenbailehen gelditu behar dira, obren ondorioz izandako kaltearen zati handi bat egin den arren, zati handiena egiteke dago.
Gainera:
 • Bere jatorritik AHTa ez zen sozioekonomikoki profitagarria,
 • Hazkunde etengabean oinarritutako eredu jasanezineko krisiak eztanda egin du,
 • Desazkunde ekonomikoaren ondorioz garraio demanda murrizten ari da,
 • Estatuko diru sarrerak murriztu egin dira eta ez dago luxuetarako soberan,
 • Gastu sozial oinarrizkoenetan murrizketak ezartzen ari dira,
Hau guztia kontuan hartuta, ADIF enpresari honakoa exijitzen diogu:
 • AHTeko obrak berehala gelditzeko eta
 • Egingo dituen obrak soilik kaltetutako lur eremuak lehengo egoerara eramateko izan daitezela
 • Zorpetze publikoaren kaltetan burutzen ari den lan honekin jarraitzeko burumakortasuna utz dezala,
zeren eta eskandalagarria da zorraren kostua areagotzen ari den testuinguru honetan
 • ADIFek 9.572 miloi euroko zorra gainditu izana, eta
 • Sustapen Ministeritzak Europako Inbertsio Bankuari 1000 miloiko kreditua eskatu diola Euskal Yarekin jarraitzeko, obra honek dakarren hipoteka.
mugitu!mugimendua

mugituaht@blogspot.com
Carta a ADIF de quienes estamos ayunando contra el TAV

Un grupo de personas estamos ayunando hasta el 1 de diciembre desde el pasado sábado día 10 para denunciar que el TAV nos deja el plato vacío.
Hoy venimos a la sede de ADIF a denunciar públicamente que la empresa pública ADIF está construyendo esta obra tan nociva y a entregarles esta carta:
Dado que:
 • El Tren de Alta Velocidad es una infraestructura con graves impactos ecológicos, sociales y territoriales,
 • Las obras del TAV estan destruyendo valiosas tierras fértiles y enclaves culturales importantes,
 • Las obras del TAV está afectando negativamente a las aguas subterráneas y superficiales,
y dado que:
 • Esta infraestructura solo será beneficiosa para una minoría de la población,
 • Las únicas beneficiarias claras de estas obras son las empresas constructoras,
 • Muchos de los empleos son en régimen de fuerte explotación laboral.
Teniendo en cuenta la gran oposición social a este proyecto expresado de múltiples formas desde hace muchos años:
 • con decenas de manifestaciones de miles de personas,
 • con el masivo rechazo a las expropiaciones forzosas de tierras de las que disfrutamos toda la población,
 • con cientos de protestas de múltiples formas,
 • expresado también institucionalmente y democráticamente en las consultas populares en una veintena de pueblos afectados,
Consideramos que:
 • las obras del TAV deben paralizarse cuanto antes, ya que a pesar de que gran parte del daño ya ha sido ocasionado por la obra, la mayor parte está aún por producirse.
Teniendo en cuenta además:
 • que ya desde su concepción el TAV no era socioeconómicamente rentable,
 • que ya ha estallado la crisis del insostenible modelo de crecimiento desbocado,
 • que ahora con la recesión la demanda de transporte se está reduciendo,
 • que los ingresos del Estado se han reducido y no sobra para lujos,
 • que se están aplicando recortes hasta en los gastos sociales más necesarios,
Exigimos al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
 • que paralice inmediatamente las obras del TAV,
 • que las únicas obras que realice sean para devolver los terrenos afectados a su estado anterior y
 • que abandone el empecinamiento en proseguir con esta obra a costa de aumentar el endeudamiento público,
ya que es un escándalo que en este contexto de agravamiento del coste la deuda
 • Adif haya superado los 9.572 millones de euros de deuda, y que
 • el Ministerio de Fomento haya contraído un crédito de 1.000 millones con el BEI para proseguir con la Y vasca agravando la hipoteca que supone esta ruinosa obra.

mugitu!mugimendua
mugituaht@blogspot.com

No hay comentarios:

Publicar un comentario