2011-11-28

Hamaika tarta AHT-ren eraikuntza bultzatzen duten arduradunei

Gaur goizean korreo postaz 11 tarta bidali dizkiogu AHT-ren eraikuntza bultzatzen duten Euskal Herria maila, estatu maila eta europear mailako arduradun ezberdinei. Merenge zaporea jada dastatu zuen Yolanda Barcinak berriz, lore sorta bat jaso du. AHT-a inposatzearen aldeko lan eskerga egiten duen klase politikoa ekintza xelebre honekin saritzea nahi izan du M!M-k.

Datozen urteetarako agintari hauek milaka milioi euro zuzendu nahi dituzte azpiegitura defizitario eta xahutzaile honetan. Eta hain helburu ondragarria lortu ahal izateko jakin badakite datozen asteetan parlamentu ezberdinetan oinarrizko eskubideak diren hezkuntza publikoa, osasun publikoa, gizarte laguntza eta abarretan aurrekontu murriztaileak onartuko direla. Ezertarako dirurik ez omen dago, pairatzen ditugun gaitz guztien panazea den AHT-rentzat ez baino. Horrenbestez, eta guztion dirua eta sortutako aberastasuna hain modu iustu eta ekitatiboan kudeatzeagatik, esku-erakutsi gozo hauek oparitzea erabaki dugu, beraien politika neoliberalak eskertzen ditugula erakusteko asmoz. Badakigu agintarietako batzuk, eguberri aurre honetan, linea mantentzen arduraturik egonen direla, beraz tarta hauek edozein motatako "dietentzat" egokiturik daudela ohartarazten diegu.

Hauek dira hain opari gozoak jasoko dituzten agintariak honako (ikus dedikatoriak):

Siim Kallas Jauna, Europar Garraioko Komisaria eta Lehendakariordea.
Carlos Secchi Jauna, Europako Garraio Transeuropearreko Lehentasunezko Proiektuen Koordinazio arduraduna.

Pepe Blanco Jauna, Espainiako Gobernuko Sustapen Ministraria.
Antonio Gonzalez Marin, ADIF-eko Lehendakaria.

Patxi Lopez Jauna, Eusko Jaurlaritzako Lehendakaria.
Inaki Arriola Jauna, Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza, Herri Lan eta Garraio Kontseilaria.

Cesar Gimeno Jauna, Euskal Trenbide Sareko (ETS) Lehendakariorde exekutiboa.
Ernesto Gasco Jauna, Eusko Jaurlaritzako Garraio eta Herri Lan Kontseilariordea.
Nuria Lopez de Guereñu, Confebask-eko Idazkari Nagusia.

Yolanda Barcina Anderea, Nafar Gobernuko Lehendakaria lore sorta bat jaso du ez ordea tarta bat.
Anai Astiz Jauna, Nafar Gobernuko Sustapen eta Etxebizitza Kontseilaria.
Alvaro Miranda Jauna, Nafar Gobernuko Ekonomia eta Ogasun Kontseilaria.

Ikus Argazki galeria.
__________________________________________

Tartas para 11 responsables de la construcción del TAV

Esta mañana hemos enviado mediante correo postal 11 tartas a diferentes responsables de la construcción del TAV tanto a nivel vasco, estatal como europeo. Asimismo, Yolanda Barcina, que ya saboreó el gusto del merengue, ha sido agraciada con un ramo de flores. Mediante esta simpática acción M!M quiere premiar los ímprobos esfuerzos realizados por parte de la clase política y empresarial en apostar por la imposición del TAV. Para los próximos años estos mandatarios quieren dedicar cientos, sino miles de millones de euros para impulsar esta infraestructura deficitaria y derrochadora de recursos públicos. Y para alcanzar tan noble objetivo son conscientes de que en los distintos parlamentos se aprobarán en las próximas semanas un conjunto de medidas presupuestarias que van a atacar fuertemente derechos sociales tan básicos como son la educación pública, la sanidad pública, las prestaciones sociales y demás ayudas de emergencia social. No hay dinero para nada, salvo para el TAV, panacea de todos nuestros males. Por tanto y en agradecimiento a esta manera tan justa y equitativa de gestionar los recursos públicos y la riqueza generada, hemos mandado estos dulces obsequios para que sepan lo mucho que apreciamos sus políticas neoliberales. Sabemos que varios de los destinatarios, ante la proximidad de las fechas navideñas, están preocupados por mantener la línea, por ello les avisamos que estas tartas son aptas para cualquier tipo de dietas.

Estos son los destinatarios de tan dulces presentes (ver dedicatorias):

Don Siim Kallas, Vicepresidente y Comisario Europeo de Transporte.
Don Carlos Secchi, responsable de la Unidad de Coordinación de los Proyectos Prioritarios de la Red Transeuropeo de Transporte.

Don Pepe Blanco, Ministro de Fomento del Gobierno de España.
Don Antonio González Marín, Presidente de ADIF.

Don Patxi López, Lehendakari del Gobierno Vasco.
Don Iñaki Arriola, Consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transporte del Gobierno Vasco.

Don César Gimeno, Vicepresidente ejecutivo de Euskal Trenbide Sarea (ETS)
Don Ernesto Gasco, Viceconsejero de Transporte y Obras Públicas del Gobierno Vasco.
Doña Nuria López de Guereñu, Secretaria General de Confebask.

Doña Yolanda Barcina, Presidenta del Gobierno de Navarra, en vez de merengue ha recibido un ramico de flores.
Don Anai Astiz, Consejero de Fomento y Vivienda del Gobierno de Navarra.
Don Alvaro Miranda, Consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra.

Galería de fotos de la preparación y envío de tartas.

1 comentario:

 1. Dedicatorias puestas en las tartas:

  Para Anai Astiz , Consejero de Fomento y Vivienda del Gobierno de Navarra: en agradecimiento a sus ímprobos esfuerzos por impulsar la Alta Velocidad en Navarra (sobre todo para las mercancías a partir de Noáin).

  Anai Astiz-entzat, Nafar Gobernuko Sustapen eta Etxebizitza Kontseilaria:
  Abiadura Haundia Nafarroan bultzatzearen alde egindako lan eskergarengatik (Noain-dik aurrerako merkantzientzat batez ere).

  Para Alvaro Miranda, Consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra: en agradecimiento a sus ímprobos esfuerzos por impulsar la Alta Velocidad en Navarra, tanto en Castejón como en Los Arcos.
  (Apta para todo tipo de dietas).

  Alvaro Mirandarentzat, Nafar Gobernuko Ekonomia eta Ogasun Kontseilaria: Abiadura Haundia Nafarroan bultzatzearen alde egindako lan eskergarengatik, baita Kastejon-en eta Los Arcos-en ere ( Edozein dieta motarentzat baliagarria).

  Para Patxi López, Lehendakari del Gobierno Vasco:
  En agradecimiento a sus denodados esfuerzos por impulsar la “Y” de Alta Velocidad en la CAV.

  Patxi Lopez-entzat, Eusko Jaurlaritzako Lehendakaria:
  EAE-en Abiadura Haundiko “Y”-koa bultzatzatzeagatik egindako lan eskergarengatik.

  Para Ernesto Gasco, Viceconsejero de Transporte y Obras Públicas del Gobierno Vasco: en agradecimiento a sus denodados esfuerzos por impulsar la “Y” de Alta Velocidad en la CAV.

  Ernesto Gasco-rentzat Eusko Jaurlaritzako Garraio eta Herri Lan Kontseilariordea: EAE-en Abiadura Haundiko “Y”-koa bultzatzatzeagatik egindako lan eskergarengatik.

  Para Nuria López de Guereñu, Secretaria General de Confebask:
  En agradecimiento a sus denodados esfuerzos por impulsar la “Y” de Alta Velocidad en la CAV.

  Nuria Lopez Guereñu-rentzat, Confebask-eko Idazkari Nagusia:
  EAE-en Abiadura Haundiko “Y”-koa bultzatzatzeagatik egindako lan eskergarengatik.

  Para César Gimeno, Vicepresidente ejecutivo de Euskal Trenbide Sarea (ETS): en agradecimiento a sus denodados esfuerzos por impulsar la “Y” de Alta Velocidad en la CAV.

  César Gimenorentzat, Euskal Trenbide Sareko (ETS) Lehendakariorde exekutiboa, EAE-en Abiadura Haundiko “Y”-koa bultzatzatzeagatik egindako lan eskergarengatik.

  Iñaki Arriola, Consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transporte del Gobierno Vasco: en agradecimiento a sus denodados esfuerzos por impulsar la “Y” de Alta Velocidad en la CAV.

  Inaki Arriolarentzat, Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza, Herri Lan eta Garraio Kontseilaria: EAE-en Abiadura Haundiko “Y”-koa bultzatzatzeagatik egindako lan eskergarengatik.

  Para Pepe Blanco, Ministro de Fomento del Gobierno de España:
  En agradecimiento a las enormes inversiones realizadas (y las que quedan por realizar) para impulsar la Alta Velocidad en España.

  Para Antonio González Marín, Presidente de Adif:
  En agradecimiento a las enormes inversiones realizadas y por realizar para impulsar la Alta Velocidad en España.

  Don Siim Kallas:
  With our most sincere thanks for all your tireless efforts to promote the traffic of products and people by building all kind of infrastructures, particularly the high speed ones.

  Don Carlos Secci:
  With our most sincere thanks for all your tireless efforts to promote the traffic of products and people by building all kind of infrastructures, particularly the high speed ones.

  ResponderEliminar